Genel Bilgiler ve Tarihçe

Genel Bilgiler

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü lisans ve lisansüstü mühendislik programlarında öğrenim gören mühendislik öğrencilerinin temel bilimler alanında güçlü bir altyapıya sahip olmalarını amaçlar. Mühendislik lisans öğrencilerine verilen fizik, matematik ve kimya dersleri ile yüksek lisans öğrencilerine verilen mühendislik matematiği dersleri bu doğrultudaki en temel uygulamalardır. Bir diğer uygulama olarak, mühendislik lisans ve lisansüstü öğrencilerinin fiziğin, matematiğin veya kimyanın ilgi duydukları bir alanında derinlemesine bilgi kazanmaları için açılan dersler sayılabilir. Ayrıca, üniversitenin diğer birimlerinin ders programlarında bulunan fizik, matematik ve kimya dersleri için de Bölüm tarafından öğretim kadrosu desteği sağlanmaktadır.
Lisans ve lisansüstü düzeyde temel bilimler derslerini vermenin yanında, üniversitenin araştırma faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmak da Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü misyonunun önemli bir parçasıdır. Bölüm öğretim üyeleri yürüttükleri araştırma projeleri, saygın uluslararası dergilerde yayınladıkları bilimsel makaleler ve saygın konferanslarda sundukları bilimsel bildirilerle alanlarındaki bilimsel araştırmalarda öncü olma amacındadırlar. Bunun yanında, özellikle multidisipliner projeler geliştirmek yoluyla üniversitenin diğer birimlerindeki öğretim üyeleri ile ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek bir başka amaçtır.

Tarihçe

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik Temel Bilimler bölümü 2019 yılında açılmıştır. Bölümümüzde 2 Prof.Dr., 3 Dr. Öğr. Üyesi bulunmaktadır.

 

TR