Program Eğitim Amaçları

1. Mühendislik bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin temel bilimler alanında güçlü bir altyapıya sahip olmalarını;

2. Öğrencilerin tasarım ve analitik düşünme yeteneklerini kullanabilmelerini sağlayarak, Mühendislik alanında uygulama ve araştırma çalışmalarında yenilikçi çözümler üretmelerini sağlayabilmek;

3. Öğrencilerin dürüstlük, erdemlilik, liderlik, işbirliği gibi davranışları sergileyerek mesleklerinde örnek kişiler olmalarını sağlamak.

EN