Akademik Personel

Prof.Dr. Ayhan ESİ
Öğretim Üyesi

ayhan.esi@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

 publons  orcid  orcid

Prof.Dr. Ülkü YILMAZ
Öğretim Üyesi

ulku.yilmaz@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

 publons  orcid orcid

Prof.Dr. Bayram GÜNDÜZ
Öğretim Üyesi

bayram.gunduz@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

 publons  orcid orcid

Doç.Dr. Harun KAYA
Öğretim Üyesi

harun.kaya@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

 publons  orcid orcid

Doç. Dr. Tankut ATEŞ
Öğretim Üyesi

tankut.ates@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

  publons  orcid orcid

Dr.Öğr.Üyesi Burçin DOĞAN
Öğretim Üyesi

burcin.dogan@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

 publons  orcid  orcid

Dr.Öğr.Üyesi Sezer ERDEM
Öğretim Üyesi

sezer.erdem@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Arş.Gör. Muhammed ONAY
Araştırma Görevlisi

muhammed.onay@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

 publons orcid orcid

EN