Yönetim

Prof.Dr. Ayhan ESİ
Bölüm Başkanı

ayhan.esi@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

 publons  orcid  orcid

Doç. Dr. Tankut ATEŞ
Bölüm Başkan Yard.

tankut.ates@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

  publons  orcid orcid

EN