Ders İçerikleri

Ders Kodu
TBM001

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Ön Koşul

Matematik-I

4

0

4

6

 

Fonksiyonlar ve Grafikleri, Limit, Süreklilik, Ara Değer Teoremi, Süreksizlik Çeşitleri, Türev, Zincir Kuralı, Kapalı Fonksiyonlarda Türev, Lineerleştirme ve Diferansiyeller, Artan-Azalan Fonksiyonlar, Transandant Fonksiyonlar, Özel Fonksiyonlar ve Türevleri, Belirsizlikler ve L’Hopital Kuralı, Ortalama Değer Teoremi, Yerel Ekstremumlar İçin Birinci Türev Testi, İkinci Türev Testi, Grafiklerin Asimptotları, Eğri çizimi, Ters Türevler, İntegral, Belirsiz İntegral, Belirli Integral ve Uygulamaları, Belirli İntegraller İçin Ortalama Değer Teoremi, Kalkülüsün Temel Teoremi, İntegrasyon Teknikleri, Belirli İntegralin Uygulamaları, Alan Hesabı, Hacim Hesabı, Yay Uzunluğu, Dönel Yüzeylerin Alanları, I.Tip ve II. Tip Genelleştirilmiş İntegraller.

Ders Kodu
TBF001

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Ön Koşul

Genel Fizik-I

4

0

4

5

 

Bu  derste,  standartlar  ve  birimler,  vektörler  ve  koordinat sistemleri, kinematik, dinamik, iş, güç, enerji; enerjinin korunumu, parçacık sisteminin dinamikleri, çarpışmalar, döngüsel kinematik ve dinamik,cisimlerin denge hali öğretilecek.

Ders Kodu
TBF003

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Ön Koşul

Genel Fizik Laboratuvarı.-I

0

2

1

2

 

Deney sistemlerinin tanıtılması, Bir boyutta hareket: Hız ve ivme; İki boyutta hareket: Eğik atış; Newton’un Hareket Kanunları; Esnek Çarpışma; Esnek olmayan çarpışma; Basit harmonic hareket; Enerjinin korunumu; Basit sarkaç ve yerçekimi ivmesinin hesaplanması; Bir boyutta momentumun korunumu; İki boyutta momentumun korunumu; Düzgün dairesel hareket; Açısal momentum Katı bir cismin bir eksen etrafında dönmesi

Ders Kodu
TBK001

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Ön Koşul

Genel Kimya

3

0

3

4

 

Madde, atom ve atom kuramı; kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler; gazlar; termokimya; periyodik çizelge ve atom özellikleri, atomların elektronik yapıları,; kimyasal bağlar; moleküller arası kuvvetler, sıvılar ve katılar; çözeltiler ve özellikleri, derişim birimleri; kimyasal denge; asitler ve bazlar; elektrokimya, çekirdek kimyası; organik kimya ve canlıların kimyası

Ders Kodu
TBK002

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Ön Koşul

Genel Kimya Laboratuvarı

0

2

1

2

 

Madelerin özellikleri ve tanınması, sitokiyometrik hesaplamalar, çözünürlük, miktar tayini, sentez.

Ders Kodu
TBM002

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Ön Koşul

Matematik-II

4

0

4

6

 

Sonsuz Diziler, Dizilerin Yakınsaklık ve Iraksaklığı, Diziler İçin Sandviç (Sıkıştırma) Teoremi, Sonsuz Seriler, Iraksak Seriler İçin n. Terim Testi, Pozitif Terimli Seriler için Yakınsaklık Testleri, Alterne Seriler, Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık, Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Parametrik Denklemler ve Kutupsal Koordinatlar, Kutupsal Koordinatlarla Grafik Çizimi, Vektörler, Üç Boyutlu Koordinat Sistemleri, Uzayda Doğrular ve Düzlemler, Vektör Değerli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik, Limitin Yokluğu İçin Çift Yol Testi, İkiden Fazla Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türevler, Karışık Türev Teoremi, Daha Yüksek Mertebeden Kısmi Türevler, Diferansiyellenebilme, Yönlü Türevler ve Gradiyent Vektör, Teğet Düzlemler ve Diferansiyeller, Ekstremum Değerler, Katlı İntegraller, İki Katlı İntegrallerin Hesaplanması, Fubini Teoremi.

Ders Kodu
TBM003

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Ön Koşul

Lineer Cebir

3

0

3

4

 

Matris Cebirine Giriş, Bazı Özel Matrisler, Matrislerde Toplama ve Çarpma Işlemleri ve Özellikleri, Determinantlar, Laplace Açılımı, Bir Matrisin Rankı, Ek Matris, Bir Matrisin Tersi, Lineer Denklem Sistemleri ve Çözüm Yöntemleri, Vektör Cebiri, Lineer Bağımlılık ve Lineer Bağımsızlık.

Ders Kodu
TBF002

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Ön Koşul

Genel Fizik-II

4

0

4

5

 

Elektrik alan. Gauss yasası. Elektriksel potansiyel. Sığa ve dielektrikler. Akım ve direnç. Doğru akım devreleri. Manyetik alanlar. Manyetik alan kaynakları. Faraday yasası. İndüklenme. Alternatif Akım Devreleri.

Ders Kodu
TBF004

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Ön Koşul

Genel Fizik Laboratuvarı-II

0

2

1

2

 

Deney sistemlerinin tanıtılması, Direnç okuma ve ölçme (renk kodları
ve toleranslar), Ohm kanunu, Elektrik akımı ve iletimi, Seri ve parallel bağlı direnç devreleri, Kirchoff yasaları, İç direnç hesabı, Alternatif akım ve Ossiloskop ile sinyal inceleme, Kondansatörler ve özellikleri, Kondansatörde depo edilen enerji, RC devreleri, Mıknatıs ve özellikleri, Yerin manyetik alanı ve pusula, Doğrusal bir telden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan

Ders Kodu
TBM004

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Ön Koşul

Diferansiyel Denklemler

4

0

4

5

Birinci ve Yüksek Basamaktan Diferensiyel Denklemlerin Çözümleri ve Uygulamaları ile Laplace ve Ters Laplace Dönüşümleri ve Uygulamaları.

Ders Kodu
TBM202

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Ön Koşul

Olasılık ve İstatistik

3

0

3

4

 

Sayma Teknikleri, Örnek Uzay ve Olay, Tesadüfi Değişkenler, Olasılık Dağılımları, Koşullu Olasılık Fonksiyonları ve Bayes Teoremi, Bernoulli Dağılımı, Binom Dağılımı, Normal Dağılım, Gamma Dağılımı, Binomun Normale Yaklaşımı, Verilerin Standartlaştırılması, Verilerin Sınıflandırılması ve Gruplandırılması, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişkenlik Ölçüleri, Güven Aralıkları Ve Hipotez Testleri, Regresyon ve Korelasyon Analizi. Laboratuvarı

Ders Kodu
TBT001

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Ön Koşul

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

2

2

3

4

Teknik resime giriş, Resim takım ve gereçleri, Geometrik çizimler, Izdüşüm, Görünüş çıkarma, Yardımcı görünüşler, Kesit görünüşle, Perspektif çizimler ve Ölçülendirme, Malzemeler ve malzemelerin gösterilmesi, Biyomalzemelere uygulanan yüzey işleme işaretleri, Biyomalzemelerde yüzey pürüzlülüğü ve sembolleri

EN