Laboratuvarlar

Fizik Laboratuvarı I ve II
Genel Kimya Laboratuvarı
Bilgisayar Laboratuvarı
Temel Elektronik Laboratuvarı
Elektrik Makinaları Laboratuvarı
Kontrol Laboratuvarı
Haberleşme Laboratuvarı
Mikro İşlemci Laboratuvarı

30 öğrenci kapasiteli fizik laboratuvarı bulunmaktadır

30 öğrenci kapasiteli kimya laboratuvar bulunmaktadır

30 öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır

30 öğrenci kapasiteli elektronik deney setlerini içeren bir laboratuvar bulunmaktadır

30 öğrenci kapasiteli elektrik makinaları deney setlerini içeren bir laboratuvar bulunmaktadır

30 öğrenci kapasiteli kontrol sistemleri deney setlerini içeren bir laboratuvar bulunmaktadır

30 öğrenci kapasiteli haberleşme sistemleri deney setlerini içeren bir laboratuvar bulunmaktadır

30 öğrenci kapasiteli mikro işlemci sistemleri deney setlerini içeren bir laboratuvar bulunmaktadır

EN